Pro koho a co dělám

S čím nejčastěji přicházíte?

Jako jednotlivci...

Nevím, jak dál (osobně, ve vztahu, s dětmi, ...) / Nestíhám (péči o sebe, o rodinu, svojí manažerskou roli, ...) / Nemám energii a nebaví mě... / Chci změnu, ale nevím, jak jí dosáhnout / Chci změnit práci / Krize středního věku

Jako majitelé firem a manažeři...

Potřebuji zefektivnit manažerskou práci / Chci podpořit svůj tým / Chci, aby můj tým byl výkonější a zaměřený na výsledky / Chci lidi ve své firmě hodnotit a odměňovat fér, dle výkonu a chování / Potřebuji v týmu udělat změny / Chci v týmu větší souznění a spolupráci / Chci zavést práci z domu a řídit tým na dálku

Co spolu děláme?
Koučování / Kariérní koučink / Business koučink / Konstelace v koučování (rodinné i firemní)


Krizová intervence


Business Consulting / Nastavení HR procesů / Mentoring


Vedení projektových týmů / Facilitace týmů


Rozvojové aktivity na míru / Workshopy


Screening potenciálu / 360º zpětná vazba a facilitovaná zpětná vazba

Co si odnášíte a co ve Vás a vašich týmech zůstává?


Energie a jasná vize směřující k naplnění cílů / Úleva a vnitřní klid / Radost / AHA efekt / Zefektivnění práce v týmu / Vyšší výkon jednotlivců i týmu / Zaměřenost / Schopnost lépe se v týmu dohodnout a spolupracovat / Vzájemné poznání / Chuť ke změně a plán jak jí dosáhnout / Zjednodušení / Zavedení nové praxe / Zklidnění